Professioneel advies
Gratis verzending vanaf €50
Vakmanschap sinds 1895
Veilig online betalen

Klachten

Klachtenprocedure bij DE BRUYLOFT

Wat verstaan we onder een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een klant over onze geleverde goederen of diensten.


Doel van de klachtenbehandeling

Door middel van deze klachtenprocedure maken we het mogelijk om klachten te regristeren, te behandelen en te beantwoorden. Klachten die terecht zijn kunnen dan ook construtief bijdragen aan de werking van ons bedrijf. Wij streven naar een efficiënte en realistiche oplossing voor elke klacht.


Hoe een klacht indienen en bij wie?

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 2 maanden, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de ondernemer per e-mail, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij geschillen met een grensoverschijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.